Uživatelské prostředí

Přihlášení

Registrace

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD VLEKŮ

  1. VSTUP  DO  PROSTORU  NÁSTUPIŠTĚ  JE  DOVOLEN  OSOBÁM S PLATNOU  JÍZDENKOU 

     A JEDNOTLIVĚ  V ŘADĚ  ZA  SEBOU.

  2. NASTUPOVAT  MIMO  NÁSTUPIŠTĚ  NENÍ  DOVOLENO.

  3. PŘEPRAVA  DOSPĚLÉHO  A  DÍTĚTE  NA  JEDNÉ  TELESKOPICKÉ  TYČI  JE  DOVOLENA,

     JESTLIŽE  DÍTĚ  JEDE  NA VLASTNÍCH  LYŽÍCH.

  4. LYŽAŘ  DRŽÍ  OBĚ  HOLE V JEDNÉ RUCE, NE  V  POUTKU !

  5. JÍZDA  NA  SNOWBOARDU  JEN  S VYPNUTOU  JEDNOU NOHOU Z VÁZÁNÍ !

  6. PŘED STARTEM  SE  MÍRNĚ  UKLOŇTE , NAPNĚTE KOLENA A VSUŇTE TYČ POD ZADEK.

  7. NENÍ  DOVOLENO JEZDIT MIMO VYJETOU STOPU  POD  LANEM.

  8. JÍZDNÍ  DRÁHA  KONČÍ  PŘED  HORNÍ  STANICÍ. MÍSTO  JE  VYZNAČENO  INFORMAČNÍ  TABULÍ.

  9. V MÍSTĚ  VÝSTUPU  OZNAČENÉM  PŘED  HORNÍ  STANICÍ, PUSŤTE  TELESKOPICKOU  TYČ  VE  SMĚRU  JÍZDY.

10. NA VÝSTUPNÍ  STANICI  IHNED  UVOLNĚTE  MÍSTO DALŠÍMU  LYŽAŘI.

11. OPUSTIT VYJETOU  STOPU  BĚHEM  JÍZDY  NENÍ  DOVOLENO  KROMĚ  PÁDU  NEBO  JINÉ NEHODY.

      PO  ODPOJENÍ  Z  TELESKOPICKÉ  TYČE  IHNED  OPUSŤTE  JÍZDNÍ  DRÁHU.

12. OSOBY ,KTERÉ PRO SVŮJ  STAV  NEBO  CHOVÁNÍ  OHROŽUJÍ BEZPEČNOST  NEBO  POŘÁDEK  

      BUDOU  Z  PŘEPRAVY VYLOUČENY!

13. PŘI  NEDODRŽENÍ  TĚCHTO  PODMÍNEK  MŮŽETE  BÝT VYLOUČENI  Z  PŘEPRAVY  BEZ  NÁHRADY  JÍZDNÉHO.

U P O Z O R N Ě N Í :

  * ZA NEPŘÍZNIVÝCH  POVĚTRNOSTNÍCH  PODMÍNEK  DOCHÁZÍ K  ÚKAPU  TEKUTINY Z  LANA,

     KTERÁ  MŮŽE  ZNEČISTIT VÁŠ ODĚV. TOMUTO JEVU  NELZE  ZABRÁNIT.

 *  V PŘÍPADĚ ZNEČIŠTĚNÍ ODĚVU SE IHNED OBRAŤTE NA OBSLUHU  VLEKU.

 *  NÁHRADA  JÍZDNÉHO  ZA  NEVYUŽITÝ  ČAS  PŘI  MIMOŘÁDNÉ PROVOZNÍ  UDÁLOSTI  SE  NEPOSKYTUJE.

Admin | 01.12.2018 13:24

 

TOPlist