Uživatelské prostředí

Přihlášení

Registrace

Desatero pro jízdu na sjezdovce1 1) OHLEDUPLNOST: Lyžař se musí chovat tak,aby neohrozil někoho jiného a nezpůsobil škodu.
2. 2) PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST: Lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.
3 3) VOLBA SMĚRU: Lyžař na svahu,má-li možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak,aby se vyhnul srážce s lyžařem pohybujícím se na svahu pod ním.
4 4) PŘEDJÍŽDĚNÍ: Lyžař může předjíždět zleva i zprava,ale vždy s takovým odstupem,aby stačil zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.
5 5) PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY: Lyžař vjíždějící na sjezdovku nebo ten,který přejíždí,musí dávat pozor a všechno nad i pod sebou sledovat.Stejně se musí chovat při každém zastavení.
6 6) ZASTAVENÍ: Lyžař nesmí zastavovat- není-li to nevyhnutelně nutné- uprostřed sjezdovky,na přejezdech a na místech,kde by bránil v dobré viditelnosti.V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout.Zastavit může na okraji sjezdovky.
7 7) STOUPÁNÍ: Lyžař stoupající po trati musí postupovat jenom po okraji sjezdovky.V místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto okraji ještě víc ustoupit.
8 8) RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE: Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich značení.
9 9) V PŘÍPADĚ NEHODY: Lyžař je povinen poskytnout v případě nehody pomoc.
10 10) IDENTIFIKACE: Každý účastník nebo svědek nehody je povinnen o sobě poskytnout údaje.
  Desatero schválila Mezinárodní lyžařská federace (FIS).

 

Admin | 10.11.2016 16:09

 

TOPlist